De wc waarmee u met water wordt gereinigd.

Privacyverklaring

Privacyverklaring en Gegevensbeschermingsverklaring voor Klanten, Leveranciers en andere Business Partners

1 Geldigheidsbereik

1.1 De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Het doel van deze privacyverklaring is om zowel gebruikers van de Geberit-internetdiensten, in het bijzonder van de Geberit-website(s) (“website“), als klanten, leveranciers en andere business partners, te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de Geberit-entiteiten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. In dat kader zijn mogelijk niet alle onderdelen van deze informatie van toepassing op u.

1.2 Persoonsgegevens in het kader van deze privacyverklaring zijn alle aan u gerelateerde gegevens of gegevens die aan u kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres of e-mailadres.

2 Verantwoordelijke

2.1 De beheerder, en daarmee de verantwoordelijke, van de Geberit-website die u hebt bezocht is de Geberit-entiteit die vermeld staat op de relevante website.

2.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Geberit B.V., Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein, info.nl@geberit.com.

3 Functionaris voor de gegevensbescherming

Onze afdeling gegevensbescherming, inclusief de functionaris voor de gegevensbescherming, is bereikbaar viadataprotection@geberit.comof op ons postadres met de toevoeging “gegevensbescherming“.

Als u vertrouwelijk contact wilt opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende contactgegevens: MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 München e-mail:dataprotection_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

4 Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens op Geberit-websites

Onze websites maken gebruik van de volgende technologieën en tools. Voorzover deze optioneel zijn en u ze niet wilt gebruiken, bieden we u verschillende opties en instellingen voor de betreffende tool om het gebruik ervan te voorkomen.

4.1 Server-logbestanden

4.1.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden die door de browser worden verzonden, tenzij u deze functie hebt uitgeschakeld. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze websites te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

- IP-adres van de aanvragende computer
- bestandaanvraag van de client
- de http-antwoordcode
- de website van waar u ons bezoekt (verwijzende URL)
- het tijdstip van de serveraanvraag
- browsertype en -versie
- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

4.1.2 Een persoonlijke analyse van deze serverlogbestandgegevens vindt niet plaats. Als eerder verstrekte informatie persoonsgegevens bevat (met name het IP-adres), is de verzameling gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het waarborgen van de goede werking van onze websites. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6, lid 1, letter f, AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. De tijdelijke opslag van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk om de website op uw computer te kunnen tonen. Daartoe moeten uw persoonsgegevens gedurende de sessie worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden uw persoonsgegevens gebruikt om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet op enigerlei andere wijze verwerkt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval uw persoonsgegevens worden verzameld voor het beschikbaar maken van de website, vindt dit plaats zodra u de website hebt verlaten. Als uw persoonsgegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na 14 dagen verwijderd. Als er daarbovenop nog gegevens worden opgeslagen, dan worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd, zodat toewijzing niet meer mogelijk is.

4.2 Verbetering van het gebruikersgemak, website-optimalisatie, analyse van gebruikersgedrag en toepassing van gepersonaliseerde reclame

4.2.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbakens, browser-fingerprinting, etc. (“tracking cookies“) met het doel het gebruiksgemak te verbeteren, de website te optimaliseren, het gebruikersgedrag te analyseren en gepersonaliseerde reclame toe te passen na samenvoeging met uw contractgegevens en uw aankoopgeschiedenis, is de door u verleende toestemming krachtens art. 6, lid 1, letter a, AVG.

4.2.2 De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren en de omzet te verhogen door goederen of diensten te verkopen.

4.2.3 Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

4.2.4 Een overzicht van de op onze website gebruikte advertentiecookies vindt u op www.geberit.nl/cookiebeleid. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van tracking-cookies op elk moment intrekken door de volgende stappen te volgen:

(1) Wijzigen van de toestemmingsinstellingen op onze website

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van tracking-cookies eenvoudig te herroepen. Om dit te doen, kunt u de cookie-banner opnieuw openen via een link in de voetteksten van onze website (“cookie-instellingen wijzigen“). Door intrekking van uw toestemmingsverklaring wordt er een ander cookie op uw computer gezet die aangeeft dat we geen tracking-cookies mogen gebruiken. Als u het desbetreffende cookie verwijdert, wordt u bij het volgende bezoek aan onze website opnieuw gevraagd een toestemingsverklaring af te geven.

(2) Wijzigen van uw browser-instellingen

Een andere mogelijkheid is dat u de overdracht van cookies in het algemeen uitschakelt of beperkt door de instellingen in uw browser te wijzigen. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat dit automatisch gebeurt. Als ook technisch noodzakelijke cookies worden gedeactiveerd voor onze website, is het wellicht niet mogelijk om alle functies van de website ten volle te gebruiken.

(3) Specifiek geval: Google Analytics

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Google Analytics, kunt u ook de browser-add-on installeren om Google Analytics uit te schakelen. Deze add-on geeft het op websites actieve JavaScript van Google Analytics (ga.js, analytics.js en DC.js) opdracht om het versturen van informatie naar Google Analytics niet toe te staan. Als u Google Analytics wilt uitschakelen, gaat u naar de hieronder genoemde pagina en installeert u de add-on voor het deactiveren van Google Analytics in uw browser. Raadpleeg het desbetreffende Help-menu van uw browser voor gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on. Updates van de browser en het besturingssysteem kunnen ertoe leiden dat de add-on voor deactivering van Google Analytics niet meer naar behoren werkt. Zie de hieronder genoemde pagina's voor meer informatie over het beheren van Chrome-add-ons. Als u geen gebruik maakt van Chrome, neem dan contact op met de producent van uw browser om te controleren of add-ons in de browserversie die u gebruikt naar behoren functioneren. In de nieuwste versies van Internet Explorer wordt soms de add-on voor het uitschakelen van Google Analytics pas geladen nadat uw persoonsgegevens al naar Google Analytics zijn verzonden. Als u Internet Explorer gebruikt, zal de add-on dus cookies op uw computer installeren. Deze cookies zorgen ervoor dat alle verzamelde gegevens onmiddellijk worden verwijderd door de server die de gegevens heeft verzameld. Zorg ervoor dat instelling “cookies van derden” niet is uitgeschakeld voor Internet Explorer. Als u uw cookies verwijdert, worden deze cookies binnen korte tijd door de add-on gereset om ervoor te zorgen dat uw browser-add-on Google Analytics zonder beperkingen kan blijven werken.

De browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics voorkomt niet dat persoonsgegevens naar de website of andere tracking-diensten worden verzonden. Gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming is te vinden op:http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlofhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Op onze website is tevens IP-anonimisering geactiveerd. Als u Google Analytics wilt uitschakelen, gaat u naar de hieronder genoemde pagina en installeert u de add-on voor het deactiveren van Google Analytics in uw browser. Raadpleeg het desbetreffende Help-menu van uw browser voor gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on.

4.3 Google AdWords

4.3.1 We gebruiken de Google AdWords-diensten (inclusief Google AdWords Remarketing) om met behulp van reclamemateriaal (zogeheten Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol specifieke reclamemaatregelen zijn. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u van belang is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van reclamekosten te realiseren.

4.3.2 Dit reclamemateriaal wordt door Google geleverd via zogeheten “Ad Servers“. Hiervoor gebruiken we Ad-server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 90 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Van deze cookie worden doorgaans als analysewaarden de unieke cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor Post-View-conversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

4.3.3 Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hierdoor niet worden gevolgd via de website van AdWords-klant. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

4.3.4 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het inzetten van de aanbieding “Google AdWords” is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. In de regel worden de bijbehorende cookies na 90 dagen verwijderd.

4.3.5 Een overzicht van de advertentiecookies die op onze website worden gebruikt in het kader van de Google Adwords-dienst, is te vinden opwww.geberit.nl/cookiebeleidU kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het inzetten van Google Adwords op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.4. DoubleClick by Google

4.4.1 Onze websites gebruiken de tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om – bij activering van de functie Frequency Capping – te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies registreren, die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dit is het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.4.2 Door de gebruikte tools Google AdWords en DoubleClick by Google maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden gebruikt en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door het onderbrengen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Google uw IP-adres vindt en opslaat.

4.4.3 Meer informatie over DoubleClick by Google is te vinden ophttps://www.doubleclickbygoogle.com/en over gegevensbescherming door Google in het algemeen:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het inzetten van “DoubleClick by Google” is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.

4.4.5 Een overzicht van de advertentiecookies die op onze website worden gebruikt in het kader van de Google DoubleClick-dienst, is te vinden opwww.geberit.nl/cookiebeleidEr zijn verschillende manieren om deelname aan Google AdWords en DoubleClick te voorkomen: U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het inzetten van Google Adwords op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.
- via een desbetreffende instelling van uw browser; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;
- door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domeinhttps://adwords.google.com/home/worden geblokkeerd,https://adssettings.google.com, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads“ uit te schakelen via de linkhttp://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de linkhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze diensten volledig kunt gebruiken.

4.5 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.5.1 Onze websites gebruiken bovendien de tools AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek:

4.5.2 Deze tools gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreren de tools welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kunnen zo bij activering van de functie Frequency Capping voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Volgens de externe providers bevatten de cookies van de tools geen persoonlijke informatie.

4.5.3 Door de gebruikte tools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende externe provider. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool worden ingezameld en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de onderbrenging ontvangen de externe providers de informatie dat u toegang hebt gekregen tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt.

4.5.4 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van het gebruik van de tools is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om de omzet te verhogen door goederen of diensten te verkopen. In dit verband maken we gebruik van cookies die advertenties weergeven die relevant geacht worden voor u en die de effectiviteitsrapportages van campagnes verbeteren. Bovendien voorkomt het gebruik van de desbetreffende cookies dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.

4.5.5 Zie voor meer informatie over de instrumenten die onder dit punt worden genoemd:https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de,http://www.themig.com/en-us/privacy.html,https://site.adform.com/datenschutz-opt-out, https://www.plista.com/about/privacy/,https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 U kunt op verschillende manieren deelname aan de diensten van AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek voorkomen:

4.5.7 Een overzicht van de advertentiecookies die op onze website worden gebruikt in de context van de hierboven beschreven instrumenten vindt u onderwww.geberit.nl/cookiebeleidU kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.
- via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;
- door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van de domeinenwww.appnexus.com,https://www.themig.com, „https://site.adform.com“,https://www.plista.com, „https://www.sizmek.comworden geblokkeerd;
- door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads“ uit te schakelen via de linkhttp://www.aboutads.info/choiceszodat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
- via permanent deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de linkhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

4.6 Facebook Custom Audiences

4.6.1 Onze websites maken gebruik van de Remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor kan aan gebruikers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads“) worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken.

4.6.2 Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden ingezameld en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onderbrengen van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.6.3 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de remarketing-functie „Custom Audiences“ van Facebook Inc. is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens via de remarketing-functie „Custom Audience“ stelt ons in staat om de omzet te verhogen door goederen of diensten te verkopen. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Via dit instrument krijgt u als onderdeel van uw bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads“) aangeboden.

4.6.4 Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

4.6.5 Een overzicht van de advertentiecookies die op onze website worden gebruikt in de context van de functie “Facebook Custom Audience“ is te vinden opwww.geberit.nl/cookiebeleid. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de functie “Facebook Custom Audience” op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.6.6 Het deactiveren van de “Facebook Custom Audiences“-functie is bovendien mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers ophttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook is te vinden ophttps://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 Pinterest-Tag

4.7.1 Onze website maakt ook gebruik van de conversie-tracking tool “Pinterest-Tag“ van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Daardoor kan aan gebruikers van onze website als onderdeel van hun bezoek aan Pinterest of andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties worden aangeboden. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website voor u interessanter te maken.

4.7.2 Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Pinterest. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Pinterest worden ingezameld en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onderbrengen van Pinterest-Tag ontvangt Pinterest de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Pinterest of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat Pinterest uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.7.3 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de conversie-tracking tool “Pinterest-Tag“ is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens door de conversie- tracking tool “Pinterest-Tag“ stelt ons in staat om de omzet te verhogen door het verkopen van goederen of diensten. We gebruiken conversie-tracking om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Door conversie-tracking kan aan gebruikers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Pinterest andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties worden aangeboden. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw toestemmingsverklaring intrekt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.

4.7.4 Een overzicht van de advertentiecookies die op onze website worden gebruikt in de context van conversie-tracking met de “Pinterest Tag“-functie vindt u onderwww.geberit.nl/cookiebeleid. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van conversie-tracking met de “Pinterest Tag”-functie op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.7.5 Het deactiveren van de “Pinterest-Tag“-functie is bovendien mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers ophttps://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Meer informatie over de gegevensverwerking door Pinterest is te vinden ophttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LinkedIn Insight-tag

4.8.1 Onze website maakt ook gebruik van de conversie-tracking tool “Insight-Tag“ van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Daardoor kan aan gebruikers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk LinkedIn of andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties („LinkedIn-Ads“) worden aangeboden. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken.

4.8.2 Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van LinkedIn. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door LinkedIn worden ingezameld en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door het onderbrengen van de LinkedIn Insight-tags ontvangt LinkedIn de informatie dat u de desbetreffende website van onze webpresentatie hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van LinkedIn, kan LinkedIn het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij LinkedIn of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat LinkedIn uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.8.3 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de conversie-tracking tool “Insight-Tag“ is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om de omzet te verhogen door goederen of diensten te verkopen. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Via dit instrument krijgt u als onderdeel van uw bezoek aan het sociale netwerk LinkedIn of andere websites die ook gebruik maken van deze procedure, op interesses gebaseerde advertenties (“LinkedIn-Ads“) aangeboden.

4.8.4 Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt met het oog op conversie-tracking via de “Insight-Tag“-functie vindt u onder www.geberit.nl/cookiebeleid. U kunt uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van conversie-tracking met de “Insight-Tag“-functie op elk toekomstig moment intrekken door onze cookie-banner opnieuw te activeren via de voettekst van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.8.5 Het deactiveren van de “Insight-Tag“-functie is bovendien mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers ophttps://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Meer informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn is te vinden ophttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 Google Maps en Google Fonts

4.9.1 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de integratie van Google Maps en Google Fonts is artikel 6, lid 1, letter f, AVG.

4.9.2 De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de integratie van Google Maps en Google Fonts maakt het voor u gemakkelijker om onze locaties te vinden en voor ons om lettertypen uniform op onze website weer te geven. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze eerder genoemde doeleinden. In ons geval geschiedt dit na 12 maanden.

4.9.3 Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door Google Fonts, kunt u de instellingen in uw browser wijzigen (bijvoorbeeld door plugins of invoegtoepassingen te installeren) teneinde de overdracht van uw persoonsgegevens naar de servers van Google te voorkomen. Als uw browser geen Google Fonts ondersteunt, hebt u geen toegang tot de servers van Google en wordt de tekst van onze website weergegeven in het standaardlettertype van uw systeem. Gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming is te vinden op:https://developers.google.com/fonts/faqofhttp://www.google.com/intl/nl-NL/privacy/

4.10 Geberit AquaClean Blog

4.10.1 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie in onze Geberit AquaClean Blogs is artikel 6, lid 1, letter f, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie in onze Geberit AquaClean Blogs maakt transparante en individuele communicatie tussen u en ons mogelijk. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims van derden in het geval van publicatie van illegale commentaren. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In ons geval geschiedt dit na 10 jaar.

4.10.2 U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie. We zullen uw commentaar dan uit ons Geberit AquaClean-blog verwijderen of het niet publiceren.

4.11 LiveChat

4.11.1 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van het beschikbaar stellen van de „Geberit LiveChat“-functie is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG.

4.11.2 Via de functie “Geberit LiveChat“ willen we u de mogelijkheid bieden om snel en eenvoudig contact met ons op te nemen via een elektronische chat-functie. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, heeft het verwerken van uw persoonsgegevens tot doel deze functie aan u beschikbaar te stellen. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit is gewoonlijk het geval drie jaar na de behandeling van uw verzoek.

4.11.3 U hebt het recht om uw toestemming met het oog op toekomstige gebruikmaking van de functie “Geberit LiveChat“ op elk gewenst moment in te trekken. In dat geval kunt u de LiveChat-functie niet langer gebruiken. Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de chatfunctie zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

4.12 Chatbot

4.12.1 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van het beschikbaar stellen van de “ChatBot“-functie is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG.

4.12.2 Via de functie “Chatbot“ willen we u de mogelijkheid bieden om uw vragen snel en eenvoudig beantwoord te krijgen via een automatische chatmachine. Als u toch contact wilt opnemen met onze klantenservice en de optie „doorgaan met chatten” kiest, wordt u rechtstreeks van de Chatbot naar LiveChat doorverbonden. U kunt er ook voor kiezen contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit is gewoonlijk het geval 90 dagen na de behandeling van uw verzoek.

4.12.3 U hebt het recht om uw toestemming met het oog op toekomstige gebruikmaking van de functie “ChatBot“ op elk gewenst moment in te trekken. In dat geval kunt u de Chatbot-functie niet langer gebruiken. Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de chatfunctie zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

4.13 Videocentrum

4.13.1 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de integratie van onze video's is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter f, AVG.

4.13.2 De verwerking van uw persoonsgegevens door de beschikbaarstelling van het videocentrum heeft tot doel u een aantrekkelijke, uniforme en een van uw eindtoestel onafhankelijke weergave te bieden van videocontent op onze website.

4.13.3 Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit geschiedt uiterlijk na het einde van uw bezoek aan onze website.

4.13.4 De verwerking van uw persoonsgegevens, hetwelk geschiedt met het oog op de integratie van het videocentrum, is strikt noodzakelijk. Er is voor u derhalve geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

4.14 YouTube

4.14.1 We maken op onze website gebruik van het videoplatform “YouTube“ van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (hierna te noemen: “YouTube”), een bedrijf van Google Inc., om ervoor te zorgen dat videocontent op onze website op een aantrekkelijke, uniforme manier wordt weergegeven, onafhankelijk van uw eindapparaat. Dit doen we volgens de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Als u bij het bezoeken van de website al niet akkoord gaat met het desbetreffende cookie, verzamelt YouTube dus geen gegevens van u wanneer u de website bezoekt. Alleen wanneer u de video wilt afspelen en akkoord gaat met het desbetreffende cookie, worden uw gegevens naar YouTube verzonden (bijv. IP-adres, verwijzende pagina, apparaatinformatie (browser, apparaattype), opgehaalde video). Zelf verwerken wij en slaan wij op welke YouTube-video u hebt afgespeeld teneinde u een op maat gesneden dienst te kunnen aanbieden.

4.14.2 Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

4.14.3 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemmingsverklaring ingevolge artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

4.14.4 We hebben geen invloed op de wijze waarop YouTube uw gegevens verwerkt. Meer informatie over de gegevensverwerking door YouTube is te vinden ophttps://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.15 Vimeo

4.15.1 We maken gebruik van het videoplatform “Vimeo“ van Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (hierna te noemen: “Vimeo«), om ervoor te zorgen dat videocontent op onze website op een aantrekkelijke, uniforme manier wordt weergegeven, onafhankelijk van uw eindapparaat. Als u bij het bezoeken van de website al niet akkoord gaat met het desbetreffende cookie, verzamelt Vimeo dus geen gegevens van u wanneer u de website bezoekt. Alleen wanneer u de video wilt afspelen en akkoord gaat met het desbetreffende cookie, worden uw gegevens naar Vimeo verzonden (bijv. IP-adres, apparaatinformatie (browser, apparaattype), opgehaalde video). Zelf verwerken wij en slaan wij op welke Vimeo-video u hebt afgespeeld teneinde u een op maat gesneden dienst te kunnen aanbieden.

4.15.2 Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

4.15.3 De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemmingsverklaring ingevolge artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

4.15.4 We hebben geen invloed op de wijze waarop Vimeo uw gegevens verwerkt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Vimeo is te vinden ophttps://vimeo.com/privacy.

4.16 Technisch noodzakelijke cookies

4.16.1 Naast de in paragraaf 4.4 t/m 4.15 genoemde cookies gebruiken onze websites nog meer technisch noodzakelijke cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van uw browser worden opgeslagen. De hieronder vermelde cookies worden door ons alleen gebruikt om de uitvoering of beschikbaarstelling van de dienst die u gebruikt te garanderen overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Sommige functies van onze websites kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw browser ook na een paginawisseling wordt herkend. Uw persoonsgegevens worden niet op enigerlei andere wijze verwerkt. Ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking is om de website-instellingen voor het door u gebruikte eindapparaat te optimaliseren en om de gebruikersinterfaces aan te passen. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werkingswijze hieronder worden uitgelegd, worden op onze websites gebruikt: - tijdelijke cookies (zie 4.16.2) – persistente cookies (zie 4.16.3)

4.16.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

4.16.3 Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

4.16.4 Een overzicht van de technisch noodzakelijke cookies op onze website is te vinden opwww.geberit.nl/cookiebeleid. Ingeval er toestemming is gegeven, worden cookies op uw computer opgeslagen en van deze computer naar onze website verzonden. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat dit automatisch gebeurt. Als cookies worden gedeactiveerd voor onze website, is het wellicht niet mogelijk om alle functies van de website ten volle te gebruiken.

5 Gegevensverzameling en -verwerking van vrijwillig gecommuniceerde gegevens

5.1 Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die vrijwillig gedeeld zijn met ons tijdens de interactie met klanten, leveranciers en andere business partners (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze websites). Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1 Online-catalogus

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is het naleven van een overeenkomst tussen u en ons. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is dit het geval als de overeenkomst is nagekomen en alle claims uit de contractuele relatie zijn verjaard of als er geen wettelijke bewaartermijnen meer zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de webshop is dringend noodzakelijk voor het naleven van een overeenkomst tussen u en ons. Er is voor u derhalve geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

5.1.2 Registratie klantenrekening / nieuw Geberit-ID aanmaken

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van registratie van de klantrekening is artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Uw registratie of het aanmaken van een Geberit-ID maakt het met name mogelijk contracten af te sluiten en onze klantrelatie te onderhouden. Daarom valideren we bij het aanmaken van een Geberit-ID uw telefoonnummer door een tekstbericht te sturen dat moet worden bevestigd. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie is dus voor het naleven van een overeenkomst of voor de implementatie van pre-contractuele maatregelen noodzakelijk, alsmede voor het succesvol onderhouden van onze klantrelatie. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit geschiedt uiterlijk bij opzegging van uw klantrekening. U kunt de registratie van uw klantrekening op elk gewenst moment beëindigen. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen verwijdering verhinderen.

5.1.3 Contactformulier en e-mail-contact

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het opnemen van contact worden verzonden, is artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Is het leggen van contact erop gericht een overeenkomst af te sluiten, dan is artikel 6, lid 1, letter b, AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens in het geval er contact wordt opgenomen, geschiedt uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek/vraag. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact zijn verzonden, is dit het geval als uw verzoek werd behandeld en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het opnemen van contact. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder verwerken. Alle persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.4 Telefoonopnames

Wij kunnen telefoongesprekken tussen u en onze klantenservice opnemen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Middels deze opnames kunnen we uw contactgegevens, naam, functie, klantrelatie en stemgeluid verwerken, alsmede persoonsgegevens die u tijdens het telefoongesprek vrijwillig aan ons verstrekt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang en gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het beoordelen van telefonische interacties zodat we onze telefonische dienstverlening kunnen verbeteren en u in de toekomst nog beter kunnen helpen. Daarnaast kunnen de opnames gebruikt worden ten behoeve van de ontwikkeling van onze klantcontactmedewerkers.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit betekent dat ze in elk geval binnen 3 maanden worden verwijderd, tenzij langere bewaring noodzakelijk is (bijv. om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechten te verdedigen).

U heeft te allen tijde het recht om een verzoek bij ons in te dienen om toegang te verkrijgen tot het opgenomen telefoongesprek, bezwaar te maken tegen de verwerking of het opgenomen telefoongesprek te laten verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek inwilligen in overeenstemming met de AVG, tenzij wij op basis van de AVG een beroep kunnen doen op een uitzondering. Het verzoek kunt u aan ons richten middels bovenstaande contactgegevens.

5.1.5 Geberit badkameradvies voor klanten

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u in het kader van het badkameradvies doorgeeft, is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Is het leggen van contact in het kader van advisering erop gericht een overeenkomst te bespreken, af te sluiten of ten uitvoer te leggen, dan is artikel 6, lid 1, letter b, AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, alsmede u een deskundig en snel advies over onze producten te kunnen geven. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van uw adviesaanvraag zijn verzonden, is dit het geval als uw aanvraag werd behandeld en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de gewenste adviesdienst intrekken. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder verwerken. Alle persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.6 Service- en klantendienst

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van het gebruik maken van de service- en klantendienst worden verzonden, is in de regel artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Als u ons in het kader van uw aanvraag meer informatie verstrekt, vormt uw toestemmingsverklaring ingevolge artikel 6, lid 1, letter a, AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel uw service- of klantondersteuningsverzoek in behandeling te kunnen nemen, en is dus gericht op de verwerking van eventuele service- en klantondersteuningsverzoeken. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan onze klantondersteuningsdiensten, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van uw aanvraag te verwerken. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van uw adviesaanvraag zijn verzonden, is dit het geval als uw aanvraag werd behandeld en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw service- en/of klantondersteuningsverzoek. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder verwerken. Alle persoonsgegevens die tijdens de behandeling van uw service- en/of klantondersteuningsverzoek zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen. In het geval u telefonisch contact opneemt, kan het in specifieke gevallen zijn dat telefoongesprekken met u worden opgenomen. In dergelijke gevallen wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat het gesprek begint. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in de regel artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Indien het rechtsstelsel van een Europese lidstaat niet voorziet in expliciete toestemming, is de rechtsgrondslag Art. 6, lid 1, letter f, AVG.

5.1.7 Bestel- en Downloadcentrum

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het “Bestel- en Downloadcentrum” is artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Is het leggen van contact in het kader van het “Bestel- en Downloadcentrum” erop gericht een overeenkomst af te sluiten, dan is artikel 6, lid 1, letter b, AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel het beschikbaar stellen of verzenden van de door u opgevraagde documenten via onze website. Voor het afhandelen van uw verzoek of verzending van de door u gevraagde documenten, is het daarom noodzakelijk uw persoonsgegevens in het kader van het “Bestel- en Downloadcentrum“ te verwerken. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van uw bestelaanvraag zijn verzonden, is dit het geval als uw bestelling werd afgehandeld en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de bestelprocedure. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder verwerken. Alle persoonsgegevens die tijdens de bestelprocedure zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.8 Energie-efficiëntielabel

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een aanvraag voor een “Energie-efficiëntielabel” is artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Is het leggen van contact in het kader van een aanvraag voor een “Energie-efficiëntielabel” erop gericht een overeenkomst af te sluiten, dan is artikel 6, lid 1, letter b, AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel het door u aangevraagde energie-efficiëntielabel te versturen. Voor de behandeling en afwikkeling van de door u gewenste toezending is verwerking van uw persoonsgegevens daarom noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag zijn verzonden, is dit het geval als uw aanvraag werd behandeld en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de aanvraag. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder verwerken. Alle persoonsgegevens die in het kader van de aanvraag zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.9 Streamingaanbod

Via onze homepage kunt u zich registreren voor onze digitale evenementen en er digitaal aan deelnemen (“Streamingaanbod“). De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van “Streamingaanbod”, bijv. in de context van de „Geberit Neuheitentreff“, is artikel 6, lid 1, letter a, AVG. Het desbetreffende registratieproces en de verwerking van uw persoonsgegevens zijn nodig om u in staat te stellen gebruik te maken van de digitale streamingdienst. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel het beschikbaar stellen en uitvoeren van het door u gewenste streamingaanbod. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van het streamingaanbod worden verwerkt, is dit het geval als het betreffende digitale evenement is beëindigd en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan ons streamingaanbod. In dat geval kunt u echter niet langer deelnemen aan het gewenste digitale evenement. Alle persoonsgegevens die in het kader van de registratie voor of deelname aan ons digitale streamingaanbod zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.10 Geberit Merklab

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie voor, aanmelding voor en deelname aan het evenement “Geberit Merklab”, is artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De desbetreffende aanmeldingsprocedure en de verwerking van uw persoonsgegevens zijn nodig om u in staat te stellen deel te nemen aan het “Geberit Merklab” . De verwerking van uw persoonsgegevens is gericht op de aanmelding voor en uitvoering van het “Geberit Merklab”-aanbod. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van de registratie en aanmelding voor het “Geberit Merklab” zijn verzonden, is dit het geval als het evenement is beëindigd en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering van de gegevens niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan het “Geberit Merklab“. In dat geval kunt u echter niet langer deelnemen aan het evenement “Geberit Merklab“. Alle persoonsgegevens die in het kader van de registratie voor of deelname aan het evenement “Geberit Merklab” zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.11 Geberit Pro Planner en Revit PlugIn

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de installatie en het gebruik van het sanitairplanningsinstrument is artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens dient het doel om u in staat te stellen gebruik te maken van het sanitairplanningsinstrument. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van de installatie en het gebruik van het sanitairplanningsinstrument nodig zijn, is dit het geval als het sanitairplanningsinstrument is verwijderd en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering ervan niet verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het sanitairplanningsinstrument. In dat geval kunt u het sanitairplanningsinstrument niet langer gebruiken. Alle persoonsgegevens die tijdens de installatie en het gebruik van het sanitairplanningsinstrument zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen het verwijderen ervan verhinderen.

5.1.12 Geberit Persoverzicht

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van de aanmelding voor ons “Geberit Persoverzicht” is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel om u het persoverzicht te kunnen toesturen. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verzenden van het persoverzicht is het verstrekken van informatie, aanbiedingen en, waar van toepassing, het bevorderen van de omzet door het verkopen van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden daarom opgeslagen totdat u zich hebt afgemeld voor ons persoverzicht. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van het persoverzicht te allen tijde intrekken of de in het persoverzicht opgenomen afmeld-link gebruiken om u af te melden voor verdere ontvangst van het persoverzicht.

5.1.13 Geberit Nieuwsbrief

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van het versturen van onze “Geberit Nieuwsbrief” is de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel om u de Geberit Nieuwsbrief te kunnen toesturen. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verzenden van de Geberit Nieuwsbrief is het versturen van informatie, aanbiedingen en, waar van toepassing, het bevorderen van de omzet door het verkopen van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden daarom opgeslagen totdat u zich hebt afgemeld voor onze Geberit Nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de Geberit Nieuwsbrief te allen tijde intrekken of de in de elke nieuwsbrief opgenomen afmeld-link gebruiken om u af te melden voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief.

5.1.14 Direct Marketing

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de context van direct marketing-maatregelen is ofwel de toestemmingsverklaring die u heeft afgegeven uit hoofde van artikel 6, lid 1, letter a, AVG, of de wettelijke toestemming ingevolge artikel 6, lid 1, letter f, AVG, resp. de overeenkomstige regelingen in de mededingingswetgeving. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing-maatregelen is het versturen van informatie, aanbiedingen en, waar van toepassing, het bevorderen van de omzet door het verkopen van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt; dit is met name het geval bij intrekking of verzet. U kunt uw toestemmingsverklaring te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing-maatregelen.

5.1.15 Kansspelen

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van kansspelen is artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van kansspelen is het naleven van een overeenkomst inzake deelname aan een kansspel tussen u en ons. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval van verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van kansspelen, is dit het geval wanneer het kansspel is voltooid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan het kansspel. In dat geval kunt u niet langer meedoen aan het kansspel. Alle persoonsgegevens die tijdens deelname aan het kansspel zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

5.1.16 Cash back-acties en garantieverlenging

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cash back-acties en garantieverlenging is artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cash back-acties en garantieverlenging is het naleven van een overeenkomst tussen u en ons. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval van verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-acties en garantieverlengingen, is dit het geval wanneer de cashback-acties zijn geëindigd of de garantieperiode is verlopen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-acties en garantieverlengingen. In dat geval kunt u niet langer deelnemen aan een cashback-actie of profiteren van garantieverlengingen. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van cashback-acties en garantieverlengingen worden in dat geval verwijderd.

5.1.17 Virtuele evenementen

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van een virtueel evenement is artikel 6, lid 1, letter b, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van een virtueel evenement is het naleven van een overeenkomst tussen u en ons inzake het organiseren van een virtueel evenement. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval van verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van een virtueel evenement, is dit het geval wanneer het virtuele evenement volledig heeft plaatsgevonden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van het virtuele evenement. In dat geval kunt u niet langer deelnemen aan het virtuele evenement. Alle persoonsgegevens die tijdens het organiseren van het virtuele evenement zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

5.1.18 Verzamelen van COVID-19-gegevens tijdens evenementen/trainingen

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van evenementen/trainingen is artikel 6, lid 1, letter c, AVG, in samenhang met de respectieve geldende voorschriften van de Wet Infectiebescherming en de daaruit voortvloeiende infectiebeschermingsverordening en andere “CORONA-verordeningen“. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van evenementen/trainingen is het naleven van de wettelijke voorschriften inzake infectiebescherming. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van evenementen/trainingen heeft tot doel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Er bestaat dus geen mogelijkheid voor u om bezwaar aan te tekenen, behalve door afwezig te zijn bij de evenementen/trainingen.

6 Verdere gegevensverwerking naast onze website

6.1.1 Facebook Insights (Facebook-fanpagina)

We beheren onze Facebook-fanpagina samen met Facebook Ireland Ltd. (hierna te noemen “Facebook“). Met het oog hierop hebben we een overeenkomst gesloten met Facebook waarin is geregeld wie van ons voldoet aan welke verplichtingen ingevolge de AVG. De belangrijkste details over de verwerking van persoonsgegevens zijn te vinden ophttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Voor informatie over hoe Facebook uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u naarhttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 , lid 1, letter f, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook Insights stelt ons in staat uw gedrag als gebruiker te analyseren. Door de gegevens te analyseren die we hebben verzameld, kunnen we informatie verkrijgen over de aantrekkelijkheid van onze Facebook-fanpagina. Hiermee kunnen we onze Facebook-fanpagina meer op maat gesneden en gebruiksvriendelijker maken. Uw persoonsgegevens die via onze Facebook-fanpagina worden verzameld, worden ons via Facebook ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze eerder genoemde doeleinden. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door Facebook Insights, kunt u zich te allen tijde afmelden voor toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Facebook Insights. In dat geval sturen we uw afmeldingsverzoek door naar Facebook.

6.1.2 Instagram

Instagram is een product van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland (hierna te noemen “Facebook“). We beheren onze Instagram-pagina samen met Facebook. Met het oog hierop hebben we een overeenkomst gesloten met Facebook waarin is geregeld wie van ons voldoet aan welke verplichting ingevolge de AVG. De belangrijkste details over de verwerking van persoonsgegevens door Instagram zijn te vinden ophttps://help.instagram.com/519522125107875. Voor informatie over hoe Facebook uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u naar https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, letter f, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook via Instagram stelt ons in staat uw gedrag als gebruiker te analyseren. Door de gegevens te analyseren die we hebben verzameld, kunnen we informatie verkrijgen over de aantrekkelijkheid van onze Instagram-pagina. Hiermee kunnen we onze Instagram-pagina meer op maat gesneden en gebruiksvriendelijker maken. Uw persoonsgegevens die via onze Instagram-pagina worden verzameld, worden ons via Facebook ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze eerder genoemde doeleinden. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door Facebook, kunt u zich te allen tijde afmelden voor toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Instagram of Facebook. In dat geval sturen we uw afmeldingsverzoek door naar Facebook.

6.1.3 YouTube-kanaal

We gebruiken een YouTube-kanaal, dat wordt ondersteund door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5 (hierna te noemen „Google”), om onze socialemediadiensten goed te kunnen afstemmen op uw behoeften. YouTube is een videoplatform waar gebruikers video's kunnen plaatsen en openbaar kunnen maken. Voor aanvullende informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u naarhttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Als u ons aanbod op het YouTube-kanaal wilt gebruiken, willen we u erop wijzen dat u dit aanbod op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de functies die worden aangeboden binnen het YouTube-kanaal, zoals delen, beoordelen of becommentariëren van de desbetreffende video's. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die door Google worden verwerkt binnen het YouTube-kanaal. Als u het YouTube-kanaal gebruikt, worden uw persoonsgegevens ook verwerkt door Google en, onafhankelijk van uw woonplaats, verzonden naar de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar Google actief is, en kunnen daar ook verder worden verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 , lid 1, letter f, AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het doel u een op maat gesneden, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk YouTube-aanbod te kunnen bieden. In dit verband verwerken we uw persoonsgegevens binnen het YouTube-kanaal uitsluitend voor zover dat nodig is voor het verstrekken van informatie over onze aanbiedingen en diensten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens in het kader van het YouTube-kanaal om te communiceren met gebruikers en geïnteresseerde partijen van ons YouTube-kanaal. Uw persoonsgegevens die via ons YouTube-kanaal worden verzameld, worden ons via Google ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze eerder genoemde doeleinden. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door Google, kunt u zich te allen tijde afmelden voor toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het YouTube-kanaal. In dat geval zullen we uw afmeldingsverzoek doorsturen naar Google.

7 Gegevens van belanghebbenden ingevolge Artikel 12 e.v. VGA

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw gegevensbeschermingsrechtelijke verzoek (“Gegevens van belanghebbenden”) is artikel 6, lid 1, letter c, in samenhang met artikel 12 e.v., AVG. De wettelijke grondslag voor de aansluitende documentatie van de wetsconforme behandeling van de Gegevens van belanghebbenden is Art. 6, lid 1, letter f, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van Gegevens van belanghebbenden is het beantwoorden van uw vraag over gegevensbescherming. De aansluitende documentatie van de wetsconforme behandeling van de betreffende Gegevens van belanghebbenden dient ter naleving van de wettelijk vereiste aansprakelijkheidsplicht, art. 5, lid 2, AVG. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. In het geval van verwerking van Gegevens van belanghebbenden is dit drie jaar na het einde van de desbetreffende procedure. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van Gegevens van belanghebbenden. In dat geval zijn we echter niet in staat om uw vraag inzake gegevensbescherming verder te verwerken. De documentatie van de wetsconforme verwerking van de betreffende Gegevens van belanghebbenden is absoluut noodzakelijk. Er is voor u derhalve geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

8 Rechtsbescherming en -handhaving

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van rechtsbescherming en -handhaving is artikel 6, lid 1, letter f, AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van rechtsbescherming en -handhaving is verdediging tegen onrechtmatig gebruik, alsmede de juridische handhaving en afdwinging van aanspraken en rechten. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van juridische handhaving en afdwinging, is dringend noodzakelijk voor de juridische handhaving en afdwinging. Er is voor u derhalve geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

9 Overdracht van uw gegevens aan derden

Binnen onze onderneming ontvangen organen en afdelingen persoonsgegevens als zij die nodig hebben om de bovengenoemde doelen te verwezenlijken. Bovendien maken we deels gebruik van uiteenlopende dienstverleners en verzenden we uw persoonsgegevens naar andere vertrouwde ontvangers. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
- andere Geberit-bedrijven met als doel de gecentraliseerde klantadministratie en orderafhandeling
- andere Geberit-bedrijven met als doel het leveren van centrale IT-services en andere diensten
- logistieke dienstverleners
- banken en andere aanbieders van betaaldiensten met het oog op het verwerken van betalingen
- dienstverleners voor het organiseren, uitvoeren en afhandelen van alle assemblagewerkzaamheden en aftersales-diensten
- scan-diensten
- drukkerijen
- IT-dienstverleners
- advocaten en rechtbanken

10 Overdracht aan derde landen

10.1 In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens overdragen aan vertrouwde dienstverleners uit derde landen. Derde landen zijn landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische ruimte (EER). We werken alleen samen met dienstverleners die ons passende garanties kunnen geven voor de veiligheid van uw persoonsgegevens en kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de stringente Europese normen voor gegevensbescherming. Een kopie van deze passende garanties kan bij ons ter plekke worden ingezien.

10.2 Als we persoonsgegevens aan derde landen doorgeven, gebeurt dit op basis van een zogeheten adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of, als een dergelijk besluit niet voorhanden is, op basis van zogeheten modelcontractbepalingen, die ook door de Europese Commissie zijn vastgesteld. In dat geval kan niet worden uitgesloten dat we persoonsgegevens overdragen aan dienstverleners in de VS.

11 Uw rechten

11.1 U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om uw rechten af te dwingen dient u uw schriftelijk verzoek aan ons te richten via de contactgegevens hierboven of naar het volgende e-mailadres:dataprotection@geberit.com.

11.2 Recht op informatie

U hebt het recht om op elk gewenst moment van ons informatie over de door ons verwerkte gegevens, over uw persoonsgegevens in het kader van artikel 15 AVG te ontvangen.

11.3 Recht op rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in artikel 17 AVG, te eisen dat uw persoonsgegevens door ons verwijderd worden. In het bijzonder voorzien die voorwaarden in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De uitoefening van dit recht is met name volgens artikel 17 par. 3 AVG dan beperkt, als we uw gegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om wettelijke aanspraken af te dwingen.

11.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Dit recht geldt in het bijzonder als de juistheid van uw persoonsgegevens tussen u en ons omstreden is, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren en in het geval dat u bij een bestaand recht aanvraagt om te worden verwijderd in plaats van het verwijderen van een beperkte verwerking; en in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor onze beoogde doeleinden, maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken en als de succesvolle uitoefening van een tegenstrijdigheid tussen ons en u nog steeds omstreden is. Als de verwerking van uw gegevens dienovereenkomstig beperkt is, mogen deze alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, bijvoorbeeld als u uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor de afdwinging van wettelijke aanspraken.

11.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die o.a. op basis van artikel 6 par. 1 lid e of f AVG plaatsvindt, een protest overeenkomstig artikel 21 AVG aan te tekenen. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we overtuigende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

11.6 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met artikel 20 AVG. Dit geldt indien de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd en dat dit gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

11.7 Recht op bezwaar bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

12 Verwijdering van uw gegevens

In het algemeen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld of gebruikt hebben in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. Voor zover gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zijn deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Als u meer informatie wilt over onze verwijder- en bewaartermijnen, neem dan contact op met de verantwoordelijke vermeld in paragraaf 2 onder de contactgegevens die daar zijn vermeld.

13 Doelwijzigingen

Verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de beschreven doeleinden vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u instemt met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, brengen we u voor de verdere verwerking op de hoogte van deze andere doeleinden en stellen u alle andere relevante informatie ter beschikking.

14 Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval of profileringsmaatregelen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing te nemen - inclusief profilering.

Stand: juli 2021